Een jurist die in het buitenland een aanvullende cursus van meer dan drie jaar heeft gevolgd en daar als advocaat is ingeschreven, mag de toegang tot het beroep in het thuisland niet zonder meer worden geweigerd. Deze moet in ieder geval een geschiktheidstest kunnen afleggen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie op 22 december 2010 bepaald. De Oostenrijker Koller studeert in 2002 als jurist af aan de universiteit van Graz. Hij vertrekt naar Spanje en volgt daar een aanvullende juridische cursus van meer dan drie jaar. In 2005 wordt hij ingeschreven als ‘abogado’. Drie weken later doet Koller een aanvraag om te worden ingeschreven bij de Oostenrijkse balie. De balie weigert hem te laten deelnemen aan de geschiktheidstest omdat hij geen drie jaar praktijkervaring heeft. De vrees bestaat dat hij de harde Oostenrijkse praktijkeis via Spanje probeert te omzeilen. De bestuursrechter is het daarmee eens. Koller beroept zich bij het Hof van Justitie met succes op de Diploma-richtlijn. Zijn kwalificaties – Oostenrijkse bul, drie-jarige Spaanse cursus en inschrijving bij de Spaanse balie – vormen een diploma dat moet worden erkend. Een lidstaat mag onderzoeken of de buitenlandse advocaat voldoende weet van het nationale recht. Maar dat onderzoek weigeren gaat in dit geval te ver.

Advertentie