Het ministerie van Veiligheid en Justitie is een onderzoek gestart naar de rol die de markt kan spelen bij de toenemende vraag naar forensisch onderzoek. Hiervoor is tot eind 2011 3,5 miljoen euro gereserveerd en inmiddels zijn zeventig aanvragen behandeld. Een beroep op de markt is mogelijk als het onderzoek vraagt om extra snelheid, expertise waarover het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) niet beschikt, contra-expertise of wanneer het NFI onvoldoende capaciteit heeft om het onderzoek te doen.
Geertjan van Oosten, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, vindt de proef een goed idee. ‘Het is in het belang van onze cliënten als ook advocaten een beroep kunnen doen op marktpartijen. Als we ervoor moeten betalen, kan dat voor cliënten een hobbel te veel zijn.’

Advertentie