Het aantal ingediende zaken is vorig jaar met 7% gestegen. Als gevolg van de economische crisis steeg het aantal incasso- en ontslagzaken; het aantal faillissementsaanvragen zelfs met 59%. Ook werden meer familierechtelijke procedures gevoerd. Dat schrijft de Raad voor de Rechtspraak in zijn jaarverslag 2009. De doorlooptijden zijn over het algemeen verbeterd, al haalde het Hof Amsterdam slechts in 12% van de zaken de norm van twee weken voor raadkamerzaken over voorlopige hechtenis. De waardering voor de rechtspraak blijft over het algemeen hoog. Vooral Rotterdam, Alkmaar en Assen doen het goed. Minder tevreden waren procederende burgers over Breda, Middelburg en Roermond. Verder is de rechterlijke macht sterk aan het vergrijzen. 85% van de rechters bij rechtbanken is ouder dan 40, bij de hoven zelfs 98%.

Advertentie