In aanvulling op de bijdrage ‘Stuiting tijdens onderhandelingen: nodig of niet?’ (Advocatenblad 9 juli 2010, p. 327) wijst mr. A. van Duijn (Van Traa Advocaten te Rotterdam) er op dat sinds 1 juli 2010 op grond van art. 7:942 lid 3 BW iedere onderhandeling tussen een verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde of benadeelde de verjaring van de rechtsvordering stuit.

Advertentie