De Rechtbank Breda hoeft advocaat Serraris uit Geertruidenberg niet terug te plaatsen op de lijst van curatoren. Ook hoeft de rechtbank hem geen schadevergoeding te betalen. De Haagse kort gedingrechter heeft deze eisen van Serraris op 20 januari jl. afgewezen. De advocaat spande een kort geding aan wegens onrechtmatige daad omdat de rechtbank hem zonder duidelijke reden van de lijst zou hebben gehaald. Volgens de kort-gedingrechter heeft de rechtbank de advocaat een bloemlezing van zijn functioneren gegeven. Ook zouden regelmatig corrigerende gesprekken met hem hebben plaatsgevonden en had hij uit het afnemend aantal benoemingen kunnen afleiden dat hij tekortschoot.

Advertentie