De bestuursrechters bij de rechtbanken hebben het de afgelopen jaren drukker gekregen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De werkvoorraad was eind 2009 3,3% groter dan eind 2008 en 68% groter dan eind 2000. De bestuursrechters deden afgelopen jaar 6% minder uitspraken dan het jaar daarvoor; vergeleken met 2000 verdubbelde het aantal uitspraken echter bijna met 49%. De cijfers over de Centrale Raad van Beroep vertonen het tegenovergestelde beeld. De raad heeft het in de loop der jaren juist minder druk gekregen. De werkvoorraad daalde met 4% tot 9281 zaken, terwijl het aantal aanhangige zaken ten opzichte van 1998 afnam met maar liefst 28%. Daarentegen deed de raad in 2009 4% meer uitspraken dan in 2008 en 2% meer dan in 1998. De kans dat de rechter een streep zet door een bestuursbesluit schommelt bij gewone zaken sinds 2000 steeds rond de 33%. (LH)

Advertentie