De Algemene Raad van de Orde besloot in juni, en deelde dit mee tijdens de junivergadering van het College van Afgevaardigden, dat met ingang van 2011 alle opgaven voor de hoofdelijke omslag vooraf zullen worden gecontroleerd. Samen met de jaarlijkse opgave voor de CCV (Centrale Controle Verordeningen) dient elke advocaat jaarlijks de bewijsstukken voor de vaststelling van de juiste categorie mee te sturen.
Uit de jaarlijkse steekproef op de opgaven voor de hoofdelijke omslag bleek dat de laatste jaren bijna een kwart van de advocaten een onjuiste opgave deed, dan wel geen opgave inzond. Daardoor liep de Orde elk jaar ongeveer € 150.000 mis, een zeer onwenselijke situatie die ook in strijd is met de integriteit die de beroepsgroep nastreeft, vond het College van Afgevaardigden. De AR verwacht dat de extra controlekosten ruimschoots worden gecompenseerd door de verwachte extra opbrengst van € 150.000.

(LH)

Advertentie