In de recensie van Politieke Verdediging van Fermon en Prakken, (Advocatenblad 2011-1, 14 januari 2011) wordt vermeld dat de zogenoemde DHKP-C zaak betrekking had op een aanslag op een industrieel die door de Turkse overheid werd beschouwd als een poging om de Turkse staat omver te werpen. Deze beschuldiging had echter alleen betrekking op één der verdachten in die DHKP-C zaak en wel in het kader van een uitleveringsverzoek. Abusievelijk is onvermeld gebleven dat de hoofdzaak zelf betrekking had op verboden wapenbezit, vervalsingen en ‘bendevorming’. Het bijzondere aan die zaak was dat er geen enkel geweld was gebruikt en dat toch het begrip ‘terroristische organisatie’ werd opgevoerd. (red.)

Advertentie