Voor de tweede keer in korte tijd geeft een Haarlemse rechter duidelijk blijk van zijn ergernis over de besteding van toevoegingsgeld. In mei van dit jaar ging het om de zaak die de voormalige eigenaresse van konijn Punkie aanspande om het nieuwe adres van het knaagdier te weten te komen. Medio juni was het weer raak. De eiseres wilde dat de gedaagde zou stoppen met het verspreiden van roddels en wilde daarom een spreekverbod met eiseres en haar familie. Maar de onderbouwing van die eis rammelde aan alle kanten, vond de rechter. Een spreekverbod vragen met mensen die geen partij zijn in het geding; onduidelijkheid over de feiten; geen bewijs voor een onrechtmatige daad. De rechter maakte daarom gehakt van de eis. Bovendien stuurde de rechtbank uit ergernis over het gebruik van toevoegingsgeld voor zo’n zaak een (anonieme) versie van de uitspraak aan de deken in Haarlem en aan de Raad voor Rechtsbijstand ‘teneinde hen te informeren over de wijze waarop in de onderhavige zaak met (…) door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (…) is geprocedeerd’.
De Haarlemse deken Stef Linthorst is ‘blij met het signaal. Als je niets zou horen, weet je niet wat er speelt in rechtszalen. De rechter kan vanuit zijn eigen visie aan de bel trekken. Hij handelt in het algemeen belang. De beschikbare gelden voor rechtshulp zijn gelimiteerd. Als Balie moeten we zorgen dat het geld dat we voor rechtsbijstand krijgen goed besteed wordt. Maar de eerste instantie die hier iets van moet vinden is natuurlijk de Raad voor Rechtsbijstand. Als die niet wordt geïnformeerd, kan ze ook geen beleid maken.’
Linthorst heeft inmiddels van een van de partijen ook een dekenklacht over de zaak binnen gekregen. Voor zijn onderzoek wil Linthorst contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand. ‘Die moet maar zeggen wat ze ervan vindt.’ Wil Linthorst de actie van de rechter die hem het geanonimiseerde vonnis toezond ook betrekken in zijn beoordeling? ‘Dat kan haast niet anders. Naar de visie van de rechter is hier sprake geweest van sterk ondermaats presteren.’

(Lars Kuipers, redacteur)

Advertentie