Het Oberlandesgericht Düsseldorf besliste op 18 februari jl. dat het declareren door advocaten per vijftien minuten ‘evident zu einer Benachteiligung des Mandanten führt’. Zo werd voor vier korte telefoongesprekjes een rekening gepresenteerd van € 230 terwijl dat bij een berekening per minuut slechts € 3,90 had moeten zijn. Dan kan het volgens de rechter niet meer gaan om compensatie van onderbrekingen van ‘Arbeitsflusses’. Bovendien kan het werk door allerlei factoren worden onderbroken, zoals door andere zaken en privébeslommeringen.
Het Oberlandesgericht Schleswig zag het in 2009 anders, en er loopt hoger beroep bij het Bundesgerichtshof, maar de uitspraak heeft nogal wat beroering gewekt. Advocaat Ulrich Sefrin, voorzitter van de tarievenafdeling van de Keulse Anwaltskammer, vreest dat andere gerechten de Düsseldorfse uitspraak zullen volgen. Hij adviseert (in KammerForum 3/2010) andere advocaten voor de zekerheid per minuut te declareren, al heeft hij er zelf alle begrip voor dat ook een kort telefoongesprek zoveel concentratie vergt dat een advocaat een klein kwartier kan zijn uitgeschakeld voordat hij zich weer kan concentreren op de ‘unterbrochene Fallberarbeitung’.

(LH)

Advertentie