Een rechtbank in Damascus heeft de Syrische advocaat en mensenrechtenactivist Muhannad Al-Hassani veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor ‘het verspreiden van valse informatie in het buitenland’ en ‘van informatie die het nationale sentiment verzwakt’. Over de behandeling van deze zaak schreven we in het nummer van 28 mei jl. (p. 214) Van de aanklacht dat Al-Hassani’s mensenrechten-organisatie geld zou hebben gekregen uit Egypte werd hij vrijgesproken. Dat meldde de Amsterdamse deken Germ Kemper verleden week vanuit Damascus via Adrie van de Streek van Advocaten voor Advocaten.
Al-Hassani (44) trad voor zijn arrestatie, vorige zomer, veelvuldig op voor mensenrechtenactivisten en dissidenten. Anders dan gewone misdadigers heeft Al-Hassani in de gevangenis nauwelijks rechten. Daarom maakt hij kralenhangers, om van de opbrengst een slaapplaats of eten te kopen. Een delegatie van Advocaten voor Advocaten gemandateerd door de Nederlandse en de Amsterdamse Orde woonde het proces bij, evenals vertegenwoordigers van de International Bar Association, de International Commission of Jurists (ICJ) en de EU. De internationale belangstelling ‘heeft ongetwijfeld meegespeeld bij de strafmaat’, aldus Kemper. Tijdens de zitting vorige week had de verdediging er bij de rechters en officieren van justitie op aangedrongen getuigen te mogen horen, maar aan dat verzoek werd geen gehoor gegeven.
Op 4 juli is er vonnis gewezen in de zaak van de 79-jarige Haytham Al-Maleh, advocaat in Syrië, die sinds oktober 2009 gevangen zit. Hij was de advocaat van Al-Hassani. Advocaten voor Advocaten hoopte bij het ter perse gaan van dit nummer dat hij op humanitaire gronden zou worden vrijgelaten omdat zijn gezondheid snel achteruit gaat.

(TS)

Advertentie