Om de voortgang van het DSB-faillissement te bespoedigen, gaan de gerechtshoven in Amsterdam en Den Bosch een speciale procedure mogelijk maken om een aantal voorbeeldzaken van DSB-klanten met voorrang te behandelen. Dit meldt de rechtspraak in een persbericht. Het is de bedoeling dat per gerechtshof maximaal tien proefprocessen worden gevoerd waarin richtinggevende rechterlijke uitspraken worden gedaan, die vervolgens ook bij andere klachten uitgangspunt kunnen zijn. De betrokken klanten en DSB moeten het er van tevoren over eens zijn dat de zaken bij prorogatie aan de hoven worden voorgelegd. Cassatie blijft mogelijk. De mogelijkheid om klachten van klanten van DSB in een speciale procedure voor te leggen aan de gerechtshoven in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch wordt deze maand in een brief aan de curatoren en de lokale dekens nader toegelicht.

Advertentie