Vanaf 1 juli wordt de asielprocedure sneller en zorgvuldiger, belooft het ministerie van Justitie. De Eerste Kamer heeft verleden week het wetsvoorstel goedgekeurd dat de verbeterde asielprocedure mogelijk maakt. De asielzoeker zal, ‘voor zover mogelijk, steeds door één en dezelfde advocaat’ worden bijgestaan gedurende de gehele procedure. ‘Dit bevordert de vertrouwensband tussen de asielzoeker en zijn of haar advocaat. Daarnaast levert het tijdwinst én meer zorgvuldigheid op doordat er minder overdrachtsmomenten zijn.’ De algemene asielprocedure in de aanmeldcentra wordt van 48 uur verlengd naar acht dagen. Daardoor ontstaat volgens Justitie meer ruimte voor rechtsbijstand aan asielzoekers en zullen meer aanvragen in het aanmeldcentrum kunnen worden afgedaan. De asielzoeker krijgt zes dagen om uit te rusten en zijn aanvraag voor te bereiden. In die tijd kan de IND alvast onderzoek doen en laten kijken naar de medische problematiek.

Advertentie