Demissionair minister Hirsch Ballin wil dat de Hoge Raad zich beter op zijn kerntaken kan concentreren. Daartoe moet de Orde bij verordening regelen aan welke normen casserende advocaten moeten voldoen, voorlopig alleen in civiele zaken, maar op termijn ook in straf- en belastingzaken. Dat staat in een wetsvoorstel dat hij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.
De Hoge Raad staat het water aan de lippen. De instroom van zaken bij het hoogste rechtscollege stijgt al jaren en het aantal zaken die ‘uit het oogpunt van de rechtseenheid, rechtsontwikkeling of de rechtsbescherming van te gering belang zijn om behandeling door de Hoge Raad te kunnen rechtvaardigen’ daarmee navenant. Welke zaken aan de HR worden voorgelegd is ‘vrijwel uitsluitend afhankelijk van het initiatief van rechtzoekenden, daarbij bijgestaan door een advocaat’, schrijft de minister in de memorie van toelichting. De HR is het zolangzamerhand beu om als feitenrechter te worden benaderd – bijvoorbeeld om de hoogte van de ouderbijdrage in een alimentatiezaak te beoordelen. De minister wil daarom aan het begin van de procedure een mogelijkheid tot niet-ontvankelijkverklaring inbouwen. zodat de HR zich beter op zijn kerntaken kan concentreren.
Geïnteresseerden kunnen t/m 30 juni op het voorontwerp reageren.

Advertentie