De nieuwe Wet griffierechten burgerlijke zaken veroorzaakt sinds 1 januari problemen met de griffierechtsheffing. De nota’s kunnen fouten bevatten en er kan vertraging in de heffing ontstaan, zo meldde de Raad voor de rechtspraak op 20 januari. ‘De problemen worden veroorzaakt doordat de primaire systemen moesten worden aangepast,’ vertelt voorlichter Michiel Boer. ‘Het kan zijn dat er onjuiste zaaksoorten of teksten op de nota’s voorkomen, en de roljournalen geven geen actuele betaalstatus aan. De naw-gegevens en de bedragen zijn wel correct.’ Tirtsa Sternfeld, procesjurist bij NautaDutilh, heeft er dagelijks mee te maken: ‘Je ziet de grappigste omschrijvingen op de nota’s staan; een dagvaarding is bijvoorbeeld een akte nalatenschap geworden.’
Op grond van de nieuwe Wet griffierechten burgerlijke zaken moeten partijen sinds 1 januari in vrijwel alle civiele zaken het griffierecht tijdig voldoen op straffe van verval van instantie voor eiser of veroordeling bij verstek voor gedaagde. In theorie zouden de vertragingen er dus toe kunnen leiden dat een zaak wordt verloren. De regeling kent echter een hardheidsclausule. ‘Uiteraard zullen de problemen er niet toe leiden dat partijen zich niet mogen stellen’, aldus Michiel Boer.
Maar ook de vertragingen kunnen nadelig zijn voor partijen. Procesjurist Sternfeld: ‘Wat je merkt is dat de infrastructuur ontbreekt. Je wordt als advocaat geacht te hebben betaald als je kantoor een rekening-courant met voldoende saldo heeft bij het gerecht. Toch gebeurt het dat de advocaat in dat geval een rekening krijgt en dat de zaak vier weken wordt aangehouden. Had de minister maar een jaar of twee gewacht tot de landelijke rekening-courant er is, met een koppeling aan het Landelijk Tableau. Je merkt bij het roljournaal dat dat goed werkt. Van sommige rechtbanken hoor ik dat ze inmiddels tijdelijk zijn gestopt met de uitvoering van de heffing aan de poort en de daarmee samenhangende aanhouding.’
Wanneer de fouten en vertragingen tot het verleden zullen behoren, was bij het ter perse gaan van dit bericht op 27 januari nog niet bekend. Voorlichter Boer verwacht een oplossing ‘op korte termijn’. 

(Trudeke Sillevis Smitt)

•Zie over andere kwesties die bij het nieuwe griffierechten spelen de bijdragen van H. Loonstein en Martijn Maathuis verderop in dit nummer.

Advertentie