Een stroompje water op een Fries erf leidde vorige week tot Kamervragen. Bij de behandeling van een milieuzaak bij de Leeuwarder rechtbank wilde boer Thom de Groot een verklaring afleggen in zijn moedertaal: het Fries. Maar de officier van justitie van het Functioneel Parket uit Zwolle verstond hem niet zodat De Groot zich genoodzaakt zag Nederlands te spreken. Eenmaal thuis ging het knagen: het recht om Fries te spreken is sinds 1956 in de wet verankerd. ‘Een recht, dat cliënt in de praktijk niet kan uitoefenen’, zegt zijn advocaat Tjalling van der Goot. ‘Mijn cliënt voelde zich met de rug tegen de muur.’
Het CDA stelde onverwijld Kamervragen bij monde van Joop Atsma: ‘Het is een principiële zaak – het recht om in het officiële verkeer Fries te gebruiken is bij het Kneppelfreed in 1951 bevochten. Het leeft hier enorm.’ Maar ook het OM staat met de rug tegen de muur: ‘Het functioneel parket bedient ook andere provincies,’ zegt woordvoerder Elke Kool. ‘Je moet iemand hebben die verstand heeft van milieu-, fraude- en economische delicten én ook Fries spreekt. Ik denk niet dat wij dat in onze functie-eisen gaan zetten. De inzet van een tolk zou een oplossing kunnen zijn.

Advertentie