Op 24 juni 2010 heeft de Algemene Raad met het College van Afgevaardigden besproken dat gestructureerde feedback per 1 juli 2010 punten kan opleveren in het kader van vakbekwaamheid. Een rapport van een daarvoor in 2010 in het leven geroepen ‘werkgroep gestructureerde feedback’ levert de basis voor het neerleggen van de eisen door de Algemene Raad in nadere voorwaarden. In de Regeling Vakbekwaamheid wordt een definitie van gestructureerde feedback opgenomen.
Over deze materie zullen binnenkort in dit blad enkele advocaten worden geïnterviewd.

Advertentie