Het kabinet vindt het vooralsnog niet nodig wettelijke kwaliteitseisen in te voeren voor rechtsbijstand die juristen en paralegals van rechtsbijstandsverzekeraars verlenen. Wel is er meer transparantie nodig over de manier waarop zij juridische bijstand verlenen. Het kabinet wil daarom dat de verzekeraars doorgaan met het vormgeven van hun kwaliteitscode. Verder wil het kabinet dat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening voortaan ook klachten behandelt over de inhoud van de verleende rechtsbijstand. Tot nu toe doet dat instituut dat in beginsel niet. Dit blijkt uit de antwoorden van minister Hirsch Ballin van Justitie op Kamervragen. Uit de antwoorden valt verder op te maken dat rechtsbijstandsverzekeraars 8% van hun zaken uitbesteden aan externe advocaten. Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben rechtsbijstandsverzekeraars in 2008 33.108 zaken van de in totaal 404.713 zaken die zij jaarlijks behandelen in handen gegeven van externe advocaten. De minister van Justitie schat dat momenteel één op de drie huishoudens een rechtsbijstandspolis heeft. (LH)

Advertentie