De Tweede Kamer dringt aan op ‘een deugdelijk toezichtsysteem dat de kwaliteit van diensten door procederende juridische adviseurs borgt’. Een daartoe strekkende motie van CDA en PvdA werd in mei door de Tweede Kamer aangenomen. De aanstaande verhoging van de competentiegrens leidt tot ‘een grotere diversiteit van het aanbod van rechtshulp, terwijl een ‘stevig wettelijk toezicht’ als voor advocaten niet geldt voor de juridische adviseurs bij rechtsbijstandverzekeraars en vakbonden. Twee weken later stelde D66 Kamervragen over het toezicht op rechtsbijstandverzekeraars. Of de minister weet dat bijna de helft van de Nederlanders over een rechtsbijstandpolis beschikt, waarbij de meeste rechtshulp wordt verleend door ‘juristen die geen advocaat zijn’, voor wie ‘geen enkele wettelijke regel bestaat op het gebied van opleiding, permanente opleiding en gedragsregels’, en voor wie geen tuchtrecht geldt.
Het tv-programma Radar, waarin de rechtsbijstandsverzekeringen aan de orde kwamen, liet een enquête uitvoeren naar de tevredenheid over de juridische dienstverlening door die verzekeraars. Van de klanten die een beroep op de verzekeringen deden, bleek 20% ontevreden over de rechtshulp. Tweederde van de afgewezen cliënten was verrast dat de verzekering hun zaak niet dekte. En de verzekeraars bleken hun klanten te weinig te wijzen op de vrije advocaatkeuze.

Advertentie