Op grond van de huidige tekst van de Verordening op de vakbekwaamheid kan een rechter-plaatsvervanger al zijn opleidingspunten behalen met het verrichten van werkzaamheden als rechter-plaatsvervanger of als arbiter. Hierdoor mogen bijvoorbeeld ook mondelinge politiezittingen worden meegeteld: twaalf punten op één ochtend. Het College van Afgevaardigden acht dit evenals de Algemene Raad onwenselijk, daarom wordt het aantal punten dat met deze werkzaamheden kan worden behaald per 1 januari 2011 gemaximeerd.
• Zie voor de bijbehorende regelingen www.advocatenorde.nl, onder ‘Wet- en regelgeving’.

Advertentie