Advocaten die tijdens hun piketdienst bij herhaling onbereikbaar zijn, krijgen een waarschuwing en worden vervolgens uit het strafpiketrooster verwijderd. Een melding van de waarschuwing en het besluit tot verwijdering gaan naar de deken. Dat staat in de herziene inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. Nieuw is ook dat de raad een maximum stelt aan het aantal punten dat per jaar wordt vergoed. Declaraties die het maximum aantal van 2000 punten (of 250 toevoegingseenheden) overschrijden, worden niet uitbetaald. Advocaten die dat maximum binnen een halfjaar bereiken, worden – na te zijn gehoord – door de raad uitgesloten van het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarmee hoopt de raad het ‘slepen’ van toevoegingen tegen te gaan en de kwaliteit van de rechtsbijstand te waarborgen.

Advertentie