De eigen bijdrage voor een advocaat die wordt toegevoegd na consultatie van het Juridisch Loket wordt € 50 goedkoper dan de eigen bijdrage zonder die consultatie. Dat schreef de minister van Justitie aan de Tweede Kamer in de voortgangsrapportage over de herziening van de rechtsbijstand. De korting is bedoeld om de gang naar het Juridisch Loket te stimuleren. Het Juridisch Loket moet meer zaken zelf gaan doen, meer zaken filteren en ook vaker verwijzen naar mediation. De minister komt ook met financiële prikkels voor mediation. 50% van de laagste bijdrage: dat wordt de eigen bijdrage voor een mediation-toevoeging, ongeacht het inkomen van de rechtzoekende.
Louise van der Veen, portefeuillehouder gefinancierde rechtshulp in de Algemene Raad, vindt versterking van de eerstelijnsfunctie van het Juridisch Loket goed. ‘Maar het moet wel voldoende bemand zijn.’ Verder vindt zij het ingewikkeld dat rechtzoekenden voor sommige zaken wel eerst langs het Juridisch Loket moeten en voor straf-, asiel- en spoedeisende zaken niet. Het WODC onderzoekt wat de effecten van de maatregelen zijn op de kwaliteit van en toegang tot de gefinancierde rechtsbijstand.

(LvA)

Advertentie