Een verduidelijking in de toelichting bij de nieuwe Verordening op de vakbekwaamheid: advocaten kunnen bij niet-erkende cursussen nu zelf beoordelen of deze punten opleveren. Deze punten kunnen worden opgevoerd in het kader van de jaarlijkse controle, zonder dat daarvoor een bevestiging noodzakelijk is. De advocaat kan dus zelf beoordelen of de cursus voldoet aan de eisen van de verordening en zijn praktijk ten goede komt. In de Verordening wordt aan deze cursus één punt per uur verbonden.

Advertentie