Met ingang van 1 juli 2010 zal een stagiaire die langer dan 39 maanden als advocaat staat ingeschreven jaarlijks opleidingspunten dienen te behalen. Deze verplichting bestond eerder op grond van art. 2 Verordening op de Permanente Opleiding, maar deze verordening is per 1 januari 2010 ingetrokken. Deze verplichting wordt nu door de Algemene Raad weer ingevoerd en komt bovenop de al geldende verplichtingen voor de Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO). Dus naast de 74 punten zal een stagiaire vanaf het moment dat hij 39 maanden als advocaat staat ingeschreven jaarlijks extra punten dienen te halen. Het gaat om 20 punten per jaar. Het maakt hierbij niet uit waarom een stagiaire langer dan 39 maanden ingeschreven staat. Deze verplichting geldt als de stagiaire stageverlenging heeft gekregen, maar ook als de stagiaire in deeltijd werkt of heeft gewerkt.

Overzicht verplichtingen
Op basis van afspraken tussen de Algemene Raad van de Orde en de (plaatselijke) Raden van Toezicht dient de stagiaire naast de BO in totaal 74 opleidingspunten te behalen. De 74 opleidingspunten zijn verdeeld in 40 landelijke punten en 34 plaatselijke punten (plus de 20 punten na 39 maanden).

Landelijke verplichtingen
• Voor de landelijke VSO-verplichting geldt dat een stagiaire ten minste 40 opleidingspunten dient te behalen door het volgen van VSO-cursussen. Een VSO-cursus dient minimaal 10 opleidingspunten te beslaan. Van het aantal landelijke VSO-opleidingspunten dient ten minste de helft behaald te zijn met een opleiding die betrekking heeft op een juridisch onderwerp. Voorts geldt de hoofdregel dat VSO-opleidingspunten alleen kunnen worden behaald door het volgen van een VSO-cursus. Deelname aan een door de Orde geregistreerde PO-cursus kan een vrijstelling voor een VSO-cursus opleveren (zie ‘Vrijstellingen VSO’ – op www.advocatenorde.nl)
• De stagiaire die langer dan 39 maanden als advocaat staat ingeschreven dient jaarlijks (20) opleidingspunten te behalen conform de opleidingseisen gesteld bij of krachtens art. 3 Verordening op de vakbekwaamheid.

Plaatselijke verplichtingen
Voor de plaatselijke VSO-verplichting geldt dat een stagiaire ten minste 34 opleidingspunten dient te behalen met door de Raad van Toezicht verplicht gestelde opleidingsactiviteiten, zoals pleitoefeningen of het bijwonen van lezingen georganiseerd door de Raad van Toezicht of de Jonge Balie.

Meer informatie: zie de Stagereglementen van de Raden van Toezicht.

Advertentie