Ik stap over naar een ander kantoor of naar een ander arrondissement. Hoe stel ik de Orde en andere partijen op de hoogte?

Om de rompslomp rond een (kantoor)verhuizing beperkt te houden, is Beheer Advocaten Registratie opgericht. Als u tijdig het mutatieformulier invult op www.barbeheer.nl, komen uw nieuwe gegevens op de datum van ingang automatisch terecht bij de Nederlandse Orde van Advocaten, de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. Ook de lokale orde krijgt dan bericht. Twee dagen later staan uw nieuwe gegevens op www.alleadvocaten.nl. Wanneer u verhuist naar een ander arrondissement, moet u ook een verklaring ex art. 2 lid 2 van de Advocatenwet aanvragen bij de Raad van Toezicht in uw oude arrondissement, waarin onder meer staat of u een tuchtrechtverleden heeft. BARbeheer zendt het aanvraagformulier voor deze verklaring op de dag van verwerking van de verhuizing naar de advocaat. U kunt het aanvraagformulier voor zo’n verklaring ook vinden op de website www.advocatenorde.nl > advocaten > Landelijk Advocaten Tableau. Digitaal indienen van het formulier is ook mogelijk; dat kan via de formulierensite van de Orde: https://formulieren.advocatenorde.nl, met Balienet-certificaat en PASS-gegevens.

Ook een praktische vraag? Mail naar [email protected].

Advertentie