De Procesregeling bestuursrecht, voor algemeen-bestuursrechtelijke, vreemdelingrechtelijke en fiscaalrechtelijke zaken bij de sector bestuursrecht van de rechtbanken, wordt per 1 oktober a.s. aangepast: elektronisch ingediende beroep- of bezwaarschriften worden alleen via het landelijke ‘Digitaal loket rechtspraak’ in behandeling genomen. Zie rechtspraak.nl.

Advertentie