Anders dan eerder gemeld kunnen op 24 september a.s. met het bijwonen van bepaalde middagsessies van het Jaarcongres in Rotterdam wel punten worden behaald. De Orde accrediteert de sessies die in het programma met een * zijn aangeduid met één opleidingspunt per sessie. De registratie vindt plaats tijdens het congres bij de betreffende sessiezaal. Er wordt geen punt toegekend wanneer slechts een gedeelte van de sessie is bijgewoond. Het programma met daarin de accreditatie is meegezonden met dit nummer van het Advocatenblad.

Advertentie