Hoewel de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan onzorgvuldig te werk is gegaan, verklaart de afdeling Rechtspraak van de Raad van State het beroep van omwonenden ongegrond.
Deze afdeling heeft voor het eerst de ‘relativiteitseis’ uit de Crisis- en herstelwet toegepast. Volgens de afdeling biedt de wet belanghebbenden de ruimte om erop te wijzen dat een bestemmingsplan en de planvoorschriften een nadelig effect hebben op de gebruiksmogelijkheden of waarden van hun eigen grond of bouwwerken. In dit geval beroepen de omwonenden zich op milieuzoneringsrichtlijnen die bedoeld zijn om andere bewoners te beschermen tegen de overlast van een chemisch bedrijf. Sinds 31 maart 2010 staat de Crisis- en herstelwet dit niet meer toe bij grote projecten. Door de uitspraak is het bestemmingsplan definitief, ook al komt een chemisch bedrijf nu te dicht op woningen te staan. Het gemeentebestuur van Brummen beraadt zich over de vraag of op het punt van de milieuzonering nog ‘nadere acties’ van de gemeente nodig zijn.

Advertentie