Het College van Afgevaardigden heeft eind juni een commissie ingesteld die nagaat welke aanbevelingen van Docters van Leeuwen, voor toezicht op de advocatuur, moeten worden overgenomen. In de commissie zitten de collegeleden Peter Bakker, Bart de Bruyn, Robert Jan Dil, Germ Kemper, Bart Louwerier en Bart van Tongeren. Ook algemeen deken Jan Loorbach maakt deel uit van de commissie. Secretaris is Orde-beleidsadviseur Niels Hupkes. De verwachting is dat de commissie in september veel voorstellen van Docters van Leeuwen zal onderschrijven en voorstellen doet voor versterking van de rol van de deken. In lijn met het rapport van Docters van Leeuwen zal de commissie aanbevelingen doen voor het zogeheten ‘stelseltoezicht’, het toezicht op het systeem van toezicht door de dekens, door een wijs persoon of een klein college. In de collegevergadering benadrukte deken Loorbach eind juni dat de Orde zich voor dit stelseltoezicht moet blijven inzetten, tegenover het voorlopige voornemen van demissionair minister Hirsch Ballin om het toezicht weg te halen bij de dekens. Een dezer dagen wordt de brief aan de Tweede Kamer verwacht waarin de minister zijn plannen met het dekentoezicht en een onafhankelijke toezichthouder toelicht.

(LH)

Advertentie