Sinds 1 januari 2011 kunnen advocaten via het Digitaal loket rechtspraak beschikken over het Kantonroljournaal. Net als bij de andere Roljournalen, kan de advocatuur de actuele stand van hun dagvaardingszaken bij de sector kanton raadplegen. Met ingang van 1 maart 2011 kunnen advocaten en kantoormedewerkers via het Familiejournaal al hun familiezaken inzien (maar geen BOPZ-zaken, Wet tijdelijk huisverbod-zaken, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen).

Op 1 maart komen bovendien ook F-Formulieren beschikbaar in het Familiejournaal. Communicatie met de rechtbank, zoals het opgeven van verhinderdata evenals het indienen van verzoekschriften en stukken, is vanaf dat moment landelijk uniform mogelijk met de F-formulieren. Het F-formulier vermeldt advocaat, zaaksoort en datum verzending. Bij de indiening van een verzoekschrift krijgt de advocaat een overzicht van de stukken die volgens het procesreglement bij de indiening moeten worden verstuurd.

Advertentie