Wie het jammer vindt dat een rechterlijke uitspraak niet op rechtspraak.nl verschijnt, kan de afdeling communicatie van het desbetreffende gerecht verzoeken deze alsnog te publiceren. ‘Deze afdelingen gaan in principe altijd over tot publicatie,’ schrijft president Ronald Philippart van de Rechtbank Maastricht aan advocaat Richard Korver. Philippart is verantwoordelijk voor de publicaties op rechtspraak.nl. Volgens hem moeten de afdelingen communicatie motiveren waarom zij een verzoek tot publicatie niet honoreren. Klachten over het afwijzen van het verzoek kunnen worden gestuurd naar [email protected].

Advertentie