Verdachten of hun advocaat kunnen de officier van justitie verzoeken informatie toe te voegen aan het procesdossier. Dat staat in het wetsvoorstel dat de minister van Justitie voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. In de nieuwe wettelijke regeling wordt onder andere vastgelegd welke processtukken het dossier moet bevatten, wie verantwoordelijk is voor de samenstelling van het dossier, wie inzage heeft en hoe de identiteit van tipgevers of informanten wordt beschermd. De R-C houdt toezicht op het dossier. Hij beslist bij meningsverschillen over bijvoorbeeld het verstrekken van afschriften van stukken, inzage in het dossier en de weigering van het OM om stukken toe te voegen. De regeling moet de transparantie bevorderen, de mogelijkheden verbeteren om de opsporing te controleren en leiden tot een efficiëntere rechtsgang.

Advertentie