Verdachten van zware misdrijven moeten altijd vervolgd kunnen worden en de verjaringstermijn van delicten waar een gevangenisstraf van meer dan twaalf jaar op staat wordt afgeschaft. De verjaringstermijn van misdrijven met een gevangenisstraf van acht jaar of meer, wordt verlengd naar twintig jaar in plaats van de huidige twaalf jaar. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten. Volgens advocaat Mischa Wladimiroff verdient de positie van slachtoffers steun, maar is het geen doel op zichzelf. ‘Zolang de positie van het slachtoffer is ingebed in de strafrechtspleging dient die positie in een redelijke verhouding te staan tot die van de verdachte. Ons strafvorderingsstelsel is ingericht om het delicate evenwicht tussen overheid en waarborgen voor de verdachte op faire wijze te behouden. Het wetsvoorstel doet afbreuk aan een essentieel karakteristiek van ons strafrecht, namelijk het ontbreken van een absoluut vervolgingsrecht voor de overheid. Soms moet van vervolging worden afgezien, omdat het recht op strafvordering moet vervallen. Dat verval is, afgezien van een herstel van de rechtsvrede, soms geboden uit oogpunt van behoorlijke rechtspleging en ter waarborging van grondrechten.’

Advertentie