Rond deze tijd vindt in Vietnam het proces tegen de advocaat Le Cong Dinh plaats. De vooraanstaande mensenrechtenadvocaat stond de afgelopen jaren tal van journalisten, schrijvers, mensenrechtenactivisten, bloggers en advocaten bij. Daarnaast publiceerde hij zelf regelmatig via media die door de Vietnamese regering als ‘subversief’ werden aangemerkt. Nu hangt hem de doodstraf boven het hoofd.
Op 13 juni 2009 drongen leden van de Vietnamese veiligheidsdienst het kantoor van Le Cong Dinh binnen en arresteerden hem wegens het ‘samenspannen met binnen- en buitenlandse reactionairen met als doel het saboteren van de Vietnamese staat’. Na zijn aanhouding werd hij wekenlang in eenzaamheid opgesloten. In deze periode verklaarde het ministerie van Openbare Veiligheid dat Le Cong Dinh een bekentenis had afgelegd, die later werd uitgezonden op televisie. Mensenrechtenorganisaties vermoeden echter dat deze bekentenis onder druk is afgelegd. Daarnaast werd hij in juli door de Vietnamese Orde van Advocaten van het tableau geschrapt, waardoor hij niet meer als advocaat mag optreden. Sindsdien wacht Le Cong Dinh in gevangenschap op het begin van zijn proces, dat waarschijnlijk deze maand plaatsvindt. Aanvankelijk werd hij aangeklaagd voor het verspreiden van staatsondermijnende propaganda, waarop volgens artikel 88 van het Wetboek van Strafrecht twintig jaar gevangenisstraf staat. In december 2009 werd daar echter ‘poging tot het ten val brengen van de regering’ aan toegevoegd. Hierop staat volgens artikel 79 de doodstraf.
De vervolging van Le Cong Dinh is exemplarisch voor de wijze waarop Vietnam omgaat met critici en dissidenten: ze worden beschuldigd van het verspreiden van propaganda tegen de staat en op basis van het zeer breed en vaag geformuleerde artikel 88 tot zeer lange gevangenisstraffen veroordeeld. Om deze reden riepen meerdere staten in de VN Mensenrechtenraad Vietnam in juni 2009, nog vóór de arrestatie van Le Cong Dinh, op om dit wetsartikel te hervormen. Het is echter maar de vraag in hoeverre Vietnam bereid is om dit effectieve wapen tegen afwijkende meningen uit handen te geven. Het is van groot belang om aan de Vietnamese autoriteiten kenbaar te maken dat het proces door de internationale gemeenschap op de voet gevolgd wordt. Wij verzoeken u dan ook om uw steun aan uw confrère te betuigen en deel te nemen aan de schrijfactie van L4L. Voorbeeldbrieven vindt u op de website www.advocatenvooradvocaten.nl.

Voor informatie over de situatie in Vietnam, de schrijfactie, of over de Stichting Advocaten voor Advocaten kunt u contact opnemen met Adrie van de Streek via e-mail infoAadvocatenvooradvocaten.nl of bezoek de website www.advocatenvooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe u donateur kunt worden. Rekeningnummers: ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 (Amsterdam).

Advertentie