Oproep

Enkele advocaten hadden het afgelopen jaar aanwijzingen dat hun vertrouwelijke gesprekken met gedetineerde cliënten zijn afgeluisterd. Het betrof zowel telefoongesprekken als gesprekken in spreekkamers in penitentiaire inrichtingen. Zij hebben zich hierover bij de minister van Justitie beklaagd. Naar aanleiding daarvan heeft de Orde een gesprek gehad met medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
Ook voor DJI staat voorop dat geheimhoudersgesprekken niet mogen worden afgeluisterd. Daarom wil DJI graag meer informatie over de omvang van het probleem. Medio september heeft de Orde een vervolggesprek met DJI, ze roept daarom bij dezen advocaten op haar te informeren over gevallen waarin zij sterke vermoedens hebben dat hun gesprekken met gedetineerde cliënten zijn afgeluisterd. Vermeldt u daarbij de betrokken inrichting en zo mogelijk de datum. Wij verzoeken u dit vóór 6 september door te geven aan a.hoeversAadvocatenorde.nl.

Advertentie