Vanuit mystiekrechtelijk perspectief bezien is iedere misdaad te vergeven. Voor mystici staan zaken als berouw, vergeving, conflictoplossing, verzoening en verbondenheid centraal, evenals het herstel daarvan. Straffen door middel van opsluiting is dus zinloos. Begin juni promoveerde Jacques Claessen op het proefschrift Misdaad en straf; Een herbezinning op het strafrecht vanuit mystiek perspectief aan de Universiteit Maastricht. Claessen is verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Advertentie