De Hoge Raad voor de Justitie – de Belgische Raad voor de rechtspraak – is voorstander van advocatenbijstand tijdens het politieverhoor. Volgens de Belgische krant Le Soir gaat de Orde van Franstalige en Duitstalige balies (OBFG) Stefaan De Clerck, de Belgische minister van Justitie, dagvaarden omdat hij het Salduz-arrest niet uitvoert. De minister blijft vooral achter met het verhogen van het budget voor rechtsbijstand dat nodig is voor tijdige raadpleging van een advocaat.

Advertentie