Modernisering in Frankrijk

Frankrijk wil de juridische beroepen moderniseren. Een wetsvoorstel maakt het voor advocaten gemakkelijker om samen te werken met bijvoorbeeld accountants. En de handtekening van een advocaat onder een akte kan de bewijskracht ervan versterken.

Nog altijd is ruim één op de drie advocaten in Frankrijk eenpitter. Om de grote buitenlandse kantoren te kunnen bijbenen, moet de Franse advocatuur worden gemoderniseerd. Begin vorig jaar kwam de commissie-Darrois met 22 aanbevelingen. Eén daarvan luidde: fuseer de juridische beroepen. De weerstand hiertegen bleek te groot en in het wetsvoorstel dat er nu ligt, is hier niets meer over te vinden. Ook de Franse balie, Conseil National des Barreaux (CNB), heeft zich onlangs uitgesproken tegen een fusie van de gereguleerde advocatuur en het ongereguleerde beroep van bedrijfsjuristen.
Het wetsvoorstel gaat onder meer over de invoering van een rechtspersoon die het samenwerken met andere beroepsgroepen gemakkelijker maakt. Niet alleen met andere professions de droit, maar ook met met beoefenaars van de professions de chiffres, zoals accountants. Op die manier kan de moderne advocaat tegemoetkomen aan de behoeften van het bedrijfsleven, is de gedachte.

Eens
De publieke beroepsorganisaties van advocaten en accountants moeten de exacte voorwaarden voor de samenwerking nog invullen. Maar over de principes zijn zij het eens: wanneer de verschillende beroepsgroepen samen een kantoor beginnen, mag de een de ander niet domineren en moeten de kernwaarden van het beroep gewaarborgd zijn. Verder is het verboden om kapitaal van buiten aan te trekken.
Beide beroepsgroepen zijn het er ook over eens dat de accountant bijkomend juridisch advies moet kunnen geven aan zijn bestaande cliënten. Maar hij mag niet apart klanten gaan werven voor juridisch advies. Op hun beurt accepteren de accountants dat advocaten onderhandse akten kunnen opwaarderen door deze mede te ondertekenen en te registreren. Met deze zogenoemde acte d’avocat krijgen bijvoorbeeld huur- en borgstellingscontracten een grotere bewijswaarde, hetgeen onnodig procederen voorkomt.

Niet blij
Het notariaat is er niet blij mee, maar krijgt als wisselgeld dat samenwonende partners een verbondenheidsakte bij een notaris kunnen laten opstellen. Bovendien behouden de notarissen het monopolie bij vastgoed en familierechtelijke akten. Een notariële scheiding komt er niet. Wel wordt de echtscheidingsprocedure minder formeel en wordt meer aangestuurd op mediation. Het wetsvoorstel wordt vermoedelijk eind 2010 aangenomen.

Lex van Almelo, journalist

Advertentie