De hoofdelijke omslag die advocaten aan de landelijke Orde betalen, stijgt volgend jaar gemiddeld met 13 procent. Dat vloeit voort uit het conceptjaarplan en de begroting 2011 die het College van Afgevaardigden op 1 december jl. goedkeurde. Categorie 1 (advocaten met een inkomen van € 65.000 of meer) dragen volgend jaar € 765 bij (was € 675); categorie 2 (advocaten met een inkomen tussen de € 38.000 en € 65.000) gaan € 560 betalen (was € 495) en categorie 3 (advocaten met een inkomen van minder dan € 38.000, of ouder dan 70 met meer dan 20 jaren op het tableau of advocaten met minder dan drie jaar op het tableau) betalen in 2011 € 195 (was € 175).
Voor het totaal aantal advocaten is in de periode 2011-2013 uitgegaan van een stijging van 1,8 procent. Eind 2013 zou Nederland daarmee 17.040 advocaten tellen, ongeveer 1000 meer dan nu. Onder andere de uitwerking van de adviezen over de organisatie van de Orde (commissie-Huydecoper), de opleiding (commissie-Kortmann) en het toezicht (Docters van Leeuwen) zijn debet aan de verhoging.

Advertentie