Met het aannemen van de Wijziging Verordening op de praktijkrechtspersoon maakte het College van Afgevaardigden tijdens de vergadering op 1 december jl. de weg vrij voor niet-advocaten in het bestuur van advocatenkantoren. Voorwaarden zijn dat deze persoon niet als voorzitter optreedt en dat de niet-advocaten geen meerderheid binnen het bestuur vormen. In 2005 was de Orde nog tegen niet-advocaten in het bestuur, maar de oude praktijk zou nu niet meer voldoen. Bij veel middelgrote en grote kantoren bestaat met name op het gebied van financiën, marketing en HR behoefte aan expertise ‘op het hoogste niveau’.
Achter in dit nummer de tekst van de gewijzigde verordening en een toelichting erop.

Advertentie