Bij geweld tegen hulpverleners en politie volgt de rechter in de meeste gevallen de strafeis van de officier van justitie. Volgens de richtlijnen van het OM moet de officier bij die slachtoffers een hogere straf eisen dan in gewone geweldszaken. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat rechters bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak in 2010 gemiddeld maar 7% lager straften dan geëist. In 2008 was dat nog 24%.

Advertentie