Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2011 vastgesteld op € 198. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Orde en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (Insolad).
Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari (voor het eerst per 1 januari 1997) aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen het indexcijfer cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks voor de Overheid (juli-publicatie) van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorgaande jaar. De volledige Richtlijnen vindt u op www.rechtspraak.nl en op www.advocatenorde.nl.

Advertentie