Op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, riepen internationale mensenrechtenverdedigers de Nederlandse regering op om van Den Haag een Shelter City te maken.

Het Shelter City Initiative is een initiatief van het Europese Parlement, waarbij internationale mensenrechtenverdedigers door een noodvisum op adem kunnen komen in een ander land en een veilige terugkeer kunnen organiseren. Behalve het noodvisum bestaat de opvang uit het bieden van een veilige leef- en werkomgeving.  Het Europees Parlement nam op 17 juni een motie aan waarin de lidstaten worden opgeroepen deel te nemen aan dit initiatief. Spanje en Ierland kennen al procedures voor het verlenen van noodvisa.
Tijdens een seminar van de katholieke mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax op 10 december en Den Haag deed Samuel Kofi Woods, mensenrechtenadvocaat en tegenwoordig minister van Publieke Werken van Liberia, een dringende oproep aan de Nederlandse regering om Den Haag als een van de eerste steden wereldwijd uit te roepen tot Shelter City. Woods refereerde daarbij aan de status van de Hofstad als ‘International Legal Capital of the World,’ maar wees ook op toenemende tendensen van xenofobie, rechts extremisme, neoconservatisme en een hang naar materialisme en individualisme. ‘U kunt ons nu niet in de steek laten,’ zei hij.
Woods memoreerde ook hoe hij van december 1998 tot december 2000 als vluchteling in Nederland woonde en studeerde. Jarenlang was hij de horzel in de pels van dictator Charles Taylor en daagde diens bewind voortdurend uit. Hij moest meerdere malen zijn land ontvluchten. In Nederland zette hij zijn mensenrechtenwerk voor de Foundation of International Dignity (FIND) voort. Het bracht hem destijds in contact met L4L-oprichter Willem van Manen. L4L heeft Woods in die periode financieel ondersteund.
Die steun was een ‘keerpunt in mijn leven’, zegt Woods. ‘Ik kon een computer en een printer kopen en in mijn levensonderhoud voorzien. Maar vooral de morele steun die ik toen kreeg gaf me de kracht om door te gaan met mijn werk.’
Of Woods’ oproep op korte termijn gehoor vindt is de vraag. Zowel de Haagse als de parlementaire fractie van D66 maanden de gemeente, respectievelijk de minister herhaaldelijk tot actie – tot nog toe zonder resultaat.

Tatiana Scheltema en Adrie van de Streek

Advertentie