Bij de inwerkingtreding van de Stageverordening 2005 per 1 januari 2007 zijn de examenkansen voor de Beroepsopleiding per onderdeel beperkt tot drie. Dit betekent dat wanneer een stagiaire de examens van één of meer onderdelen van de Beroepsopleiding niet haalt, hij na drie jaar wordt geschrapt ingevolge art. 8 lid 3 van de Advocatenwet.
De Raden van Toezicht zijn tot een gezamenlijk beleid gekomen over hoe te handelen in de situatie dat een stagiaire een verzoek tot hernieuwde beëdiging indient na schrapping ex art. 8 lid 3 Advocatenwet. De Raden van Toezicht hebben besloten in beginsel verzet aan te tekenen tegen een verzoek tot beëdiging indien dit verzoek ingediend wordt binnen drie jaar na de schrapping.
De Raad van Toezicht Utrecht heeft besloten deze termijn op vijf jaar te stellen.

Data waarop de Raden van Toezicht hebben besloten tot harmonisatie
Alkmaar 15 maart 2010
Almelo 27 mei 2010
Amsterdam 12 maart 2010
Arnhem 20 april 2010
Assen 12 maart 2010
Breda 8 maart 2010
Den Haag 22 juli 2010
Dordrecht 9 maart 2010
Groningen 12 maart 2010
Haarlem 11 maart 2010
’s-Hertogenbosch 9 juli 2010
Leeuwarden 12 maart 2010
Maastricht 12 maart 2010
Middelburg 16 april 2010
Roermond 11 mei 2010
Rotterdam 23 april 2010
Utrecht 6 mei 2010
Zutphen 22 april 2010
Zwolle-Lelystad 19 april 2010

Advertentie