De Diploma-Richtlijn noch de Europese Richtlijn over het uitoefenen van een beroep ‘under home title’ belet een lidstaat nationale regels uit te vaardigen waarin het lidmaatschap van de balie wordt geëist van buitenlandse advocaten die willen werken onder de titel van het gastland. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist, en daaraan toegevoegd dat de genoemde richtlijnen elkaar zo aanvullen dat zij advocaten uit de EU twee manieren geven om als advocaat te werken onder de plaatselijke titel. De inzet van het geschil is het verzoek van de Duitse advocaat Donat Ebert om te worden ingeschreven als ügyvéd, ofwel Hongaars advocaat. Ebert, die een onderdeel Europees recht studeerde in Maastricht, is in Boedapest ingeschreven als Europees advocaat. Hij promoveerde aan de Universiteit van Miskolc in Hongarije en werkte meer dan drie jaar als Rechtsanwalt voor advocatenkantoren in Boedapest. Dat is dus niet voldoende. Om de titel ügyvéd te mogen voeren moet hij lid worden van de Hongaarse balie.

Advertentie