En nu hebben we dus ook de lekkende rechter. Mr. Harbert Schimmel uit Zwolle ligt onder vuur omdat hij op verzoek het strafblad had gelicht van de Koerdische vriend van de dochter van zijn bezorgde buren. Deze vriend bleek vuurwapengevaarlijk en gewelddadig. Dat had de rechter eigenlijk niet mogen vertellen, daar is iedereen het wel over eens. Enkele advocaten haastten zich om hun heilige verontwaardiging te uiten. Er is inmiddels aangifte gedaan, de rechter is vervolgens hangende officieel onderzoek geschorst.
Laten we, voordat we mr. Schimmel de maat nemen, naar de sympathieke kant van deze rechter kijken. Wie zou hem niet wensen als buurman, wanneer dochterlief door een archetype loverboy is geschaakt? En wie zou niet bij hem te rade gaan?
Bedenk daarbij dat in het oosten van het land, waar Zwolle is gelegen, vaak nog de noaberplicht geldt, de verplichting om de naaste buren, noabers, bij te staan in raad en daad indien dat nodig is. Het is een verplichting die ze in de Amsterdamse grachtengordel niet kennen en dat verklaart misschien ook enkele primaire reacties. Wie daar naast een rechter woont zal het in veel gevallen niet eens weten.
Ik breng in herinnering dat de Arnhemse raadsheren die een gevreesde vrouwenhandelaar vrijlieten – zodat hij zijn fiancee bij de bevalling kon assisteren ware het niet dat hij de wijk nam naar Turkije – niet werden geschorst. Evenmin de advocaat-generaal die had zitten slapen. En we vonden dat allemaal ernstig verwijtbaar.
Ik wijs er op dat de schoonvader van Edwin de Roy van Zuydewijn en het Kabinet der Koningin uitgebreide illegale onderzoeken lieten verrichten omdat de Koninklijke familie hem ook beschouwde als een soort loverboy, zij het zonder strafblad. Ook daar is niemand voor geschorst, ontslagen of vervolgd.
Mr. Schimmel toonde zich een goed buurman, en dat heeft hier betekenis zoals we in het recht ook het begrip goed huisvader hebben. Het wekt verbazing dat De Telegraaf hem niet meteen op het schild heeft gehesen. Hij zat namelijk niet aan een diner een getuige te beïnvloeden, zijn computer bevatte geen illegale porno, ook mishandelde hij zijn vrouw niet. Nee, hij gaf toe aan het morele appel van zijn buurman en bevestigde diens bange vermoeden dat zijn aanstaande schoonzoon inderdaad een boef was.
Hij verdient een standje van de president. En laat Harbert daarna weer hard aan het werk gaan.

Matthijs Kaaks

Advertentie