Om een zaak bij verstek te berechten volstaat betekening van de stukken aan het kantoor van de Nederlandse advocaat of gemachtigde van de verweerder c.q. gedaagde in het buitenland. Bij deze zogenoemde ‘kantoorbetekening’ is het Haags Betekeningsverdrag niet van toepassing. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De HR kiest een andere benadering dan in 1986. In dit geval gaat het om een gedaagde die in Zwitserland woont en die domicilie heeft gekozen bij een advocaat in Leeuwarden. Volgens het Haags Betekeningsverdrag is behalve kantoorbetekening ook een mededeling aan de verweerder of gedaagde nodig om verstek te kunnen verlenen. Dat hebben de eisers in deze zaak achterwege gelaten. De ommezwaai van de HR is mede ingegeven door de Europese Betekenings Verordening van 2007, die de mededelingseis niet stelt. Voor EU-lidstaten geldt die verordening zonder meer. Voor Zwitserland lagen de zaken complexer. Maar de HR wil nu duidelijkheid scheppen door het Haags Betekeningsverdrag niet van toepassing te verklaren op de ‘kantoorbetekening’.

Advertentie