De contante waarde van de toekomstige verplichting tot het betalen van kinderalimentatie blijft aftrekbaar. Dat is een gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 11 februari jl. (LJN: BD9217). Een alimentatieplichtige ex-echtgenoot had in 2006 de waarde van zijn onderhoudsverplichting tegenover zijn ex-echtgenote en zijn kinderen als schuld in box 3 in aftrek gebracht. De inspecteur honoreerde dit niet. De Rechtbank Breda merkte de opgevoerde schuld aan als een verplichting met waarde in het economisch verkeer (art. 5.3 lid 3 IB2001). De Hoge Raad heeft nu overwogen dat de waarde van de alimentatieverplichting inderdaad als een dergelijke schuld kan worden aangemerkt. De gevolgen van het arrest zijn beperkt voor partneralimentatie, omdat door de wetswijziging per 30 december 2009 deze vanaf eind 2009 niet meer aftrekbaar zijn in box 3. Voor kinderalimentatie is de wet echter niet gewijzigd

Advertentie