Advocaat Paul Smits daagde Het Parool voor de Raad voor de Journalistiek en kreeg gelijk. Het Parool neemt de uitspraak niet erg serieus.

Vorige zomer, midden in de komkommertijd, plaatste Het Parool twee artikelen: op de voorpagina een stuk over de wenselijkheid van een openbaar register voor advocaten die in de fout gingen, en op de middenpagina een stuk met de kop ‘Je eigen advocaat als ergste nachtmerrie,’ beide van misdaadverslaggever Bart Middelburg. De ‘nachtmerrie’ betrof de Amsterdamse advocaat Paul Smits, ‘onbetwist koploper waar het gaat om tuchtzaken, procedures tegen en beslagleggingen bij (ex-)cliënten.’ In het stuk greep Middelburg zijdelings terug op artikelen uit 2005 en 2006 waarin hij Smits betichtte van witwaspraktijken voor zijn cliënt Klaas Bruinsma.
Dat had hij niet moeten doen, vonden Smits en zijn advocaat Matthijs Kaaks, en stapten naar de Raad voor de Journalistiek. Al in 2005 had Smits de Amsterdamse deken inzage gegeven in zijn dossiers om de beschuldiging van witwaspraktijken te weerleggen, en die had niks belastends gevonden. Het Parool tikte op: Smits vrijuit.
‘Middelburg komt daar na vijf jaar op terug, maar vermeldt niet dat de Orde de zaak onderzocht en Smits vrijuit liet gaan. Hij liet de feiten die de verdenking opheffen bewust achterwege. Dat is kwaadwillend, een gratuite aanval op de persoon Smits,’ aldus Smits’ advocaat Matthijs Kaaks.
Maar is de Orde wel geëquipeerd om onderzoek naar witwaspraktijken te doen? Volgens Middelburg, die de deken ernaar vroeg, had diens ‘onderzoek’ niet veel om het lijf. Kaaks: ‘De Orde doet geen onderzoek naar witwaspraktijken van advocaten, dat doet het OM. Maar de praktijken van Smits zijn nooit door het OM onderzocht, en er is nooit een aangifte gedaan.’
Volgens de raad liet Middelburg in de gewraakte artikelen de lezer weinig ruimte voor een andere conclusie dan dat Smits niet deugde en was sprake van een zodanige diskwalificatie dat verweerders die niet zonder deugdelijke grondslag en toepassing van hoor en wederhoor hadden mogen publiceren.

Tatiana Scheltema, journalist

Advertentie