Advocaten die de bescherming tegen afluisteren door nummerherkenning misbruiken, moeten van het tableau worden geschrapt, zei minister Opstelten van Justitie en Veiligheid op 3 februari tegen de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie. De minister vertrouwt daarbij op het toezicht door de deken, dat zal worden versterkt. Het niet-bewaren van geheimhoudersgesprekken was geen punt van discussie. De minister sprak eerder met de Orde af de gesprekken niet te bewaren, terwijl de Kamer juist om verlenging van de bewaartermijn vroeg.

Advertentie